Bestuur

De projectorganisatie bestaat uit Stichting Tour voor MS met de drie bestuursleden:

  • voorzitter: Marcel van Domselaar
  • secretaris: Gert van Alfen
  • penningmeester: Henk Schouten

De wielervereniging de Geitenbulttrappers met twaalf leden, te zijner tijd worden meerdere vrijwilligers gerekruteerd. Vrijwilliger worden? Graag!
Laat het ons weten via info@tourvoorms.nl

De eerste donatie is gedaan door notaris Van den Kamp, d.m.v. het kosteloos verzorgen van de oprichting van ANBI Stichting Tour voor MS.

De heer Leenders, ambtenaar bij Sportbedrijf Arnhem en met veel ervaring in het organiseren van goede doelen-acties biedt met veel enthousiasme raad en daad-ondersteuning.